radiátorové armatury, podlahové vytápění, regulátory tahu pro kotle na tuhá paliva,

dochlazovací smyčka/dopouštěcí ventil, magnetické úpravny a filtry otopné vody